"ŞAİR TEVFİK FİKRET' İN EVİ..."

LINK
Cu 07, 2013

ŞAİR NİGAR HANIM ( 1856-1918 )   Macar asıllı Osman Paşa’nın kızları olan Nigar Hanım 1856’da

Devamı...
LINK
Cu 07, 2013

Kemerli, renkli camlarla süslü kapıdan giriş yapılan yemek odasının duvarlarında Tevfik Fikret’in kendi eserle

Devamı...
LINK
Cu 07, 2013

          Yatak odası Tevfik Fikret’in hayata gözlerini yumduğu yerdir. 19 Ağustos 1915

Devamı...
LINK
Cu 07, 2013

SALON

Devamı...
LINK
Cu 07, 2013

          1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile başlayan yenileşme hareketi edebiy

Devamı...
LINK
Cu 07, 2013

Devamı...
LINK
Cu 07, 2013

Salon

Devamı...
LINK
Cu 07, 2013

Abdülhak Hamid Tarhan Bölümü

Devamı...

Yazıtlı Kaya

 

KİTABE

Ey taş, seney kitabe-i jengin-i kün-fekân,
Bir ser-şikeste heykel-i Bül-hev’li andıran
Vaz’ınla seyr-i hilkat edersin, pür-iştibâh,
Ettin mi bâri sen o büyük sırrı iktinâh?
Sen bâri anladın mı, ey kalb-i zî –huzûr,
Hep taş yüreklerin neye âlemde şevk ü sûr?


YAZIT

Ey taş, ey varoluşun paslanmış yazıtı, sen,
Başı kırık bir Sfenks heykeline benzeyen
Duruşunla, yaradılışa bakarsın kuşkuyla,
Bari sen çözebildin mi o büyük sırrı?
Ey huzur içindeki yürek, sen bari anladın mı?
Niçin taş yürekler hep şen ve sevinçli dünyada?

“Tevfik Fikret”
Geçmişten gelen bütün şiirler : 1
Hazırlayan : ASIM BEZİRCİ

Özel Kısımlar

Fikret Ve Çocuk

Sosyal Medya

: