Salon

Aşiyan müzesinin giriş katında bulunan Tevfik Fikret’in misafirlerini ağırladığı büyük salon ; şairin tümü kendi zevki ve duyguları ile şekillendirdiği orijnal eşyaların yerleştirilmesi ile düzenlenmiştir.

DSC 8487

“Sol tarafta pencerenin önünde oturmakta olan  Tevfik Fikret  sizi her zamanki misafirperverliği ile karşılamaktadır. Sedefli koltukları ve sehpası ile döşeli bu köşede  şairin oğlu Haluk’a ait fotoğrafların da asılı olduğu bir bölüm bulunmaktadır.
   
Şairin 1901 yılında yazmış olduğu ünlü Sis şiirinden etkilenen Son Osmanlı Halifesi Şehzade Abdülmecid Efendinin eseri olan Sis adlı tablo bu bölümde sergilenmektedir.

  

"Sis" (yağlıboya) Şehzade Abdülmecid Efendi

 

SİS
Sarmış yine âfâkını bir dûd-ı munannid,
Bir zulmet-i beyzâ ki peyâpey mütezâyid.
Tazyîkının altında silinmiş gibi eşbâh,
Bir tozlu kesâfetten ibâret bütün elvâh;
Bir tozlu ve heybetli kesâfet ki nazarlar
Dikkatle nüfûz eyleyemez gavrine, korkar!
Lâkin sana lâyık bu derin sürte-i muzlim,
Lâyık bu tesettür sana, ey sahn-ı mezâlim!
Ey sahn-ı mezâlim…Evet, ey sahne-i garrâ,
Ey sahne-i zî-şâ'şaa-i hâile-pîrâ!
Ey şa'şaanın, kevkebenin mehdi, mezârı
Şarkın ezelî hâkime-i câzibedârı;
Ey kanlı mahabbetleri bî-lerziş-i nefret
Perverde eden sîne-i meshûf-ı sefâhet;
Ey Marmara'nın mâi der-âguuşu içinde
Ölmüş gibi dalgın uyuyan tûde-i zinde;
Ey köhne Bizans, ey koca fertût-ı müsahhir,
Ey bin kocadan arta kalan bîve-i bâkir; …

                                                           Tevfik Fikret

 

Salonun diğer bir bölümünde , şairin dinlendiği, şiirlerini burada yazdığını size hissettiren Arabesk tarzda sedefli bir sedir bulunmaktadır.Sedirin  her iki yanındaki  yağlıboya tablolar “Krizantemli Vazo” ve “Nazime Hanım Bebek Sırtlarında”  isimlerini taşımaktadır. Tevfik Fikret’in kendi eserleri olan bu tablolar, sanatçının ressam yönünü de bizlere ispat etmektedir.

DSC 8506

 

ORJ 13

20. yy başında salon

Şöminenin yer aldığı  bölüm ana girişin karşısındadır. Şairin babası Hüseyin Efendiye olan saygı ve sevgisini göstermek amacı ile babasının hatırası olan eserlerin dönemine uygun olarak sergilendiği bölümdür. Hüseyin Efendinin yine Tevfik Fikret tarafından yapılmış karakalem resimleri , fotoğrafları duvarlarda sergilenmektedir. Şöminenin üzerinde bulunan cam fanuslu masa saati şairin öldüğü saati gösterecek şekilde durdurulmuştur. Bu saatin her iki yanında da Çin porselen vazolar ve çeşitli dekorasyon eşyaları bulunmaktadır. Ahşap kitaplık ve sallanır koltuk  bu bölümde yer almaktadır.

ORJ 5

20.yy başında salon-şömine bölümü

DSC 8509               DSC 8513
Günümüz salonun şömineli bölümü

Rumeli Hisarı gören salonun cumba kısmanda bulunan koltuk takımı ve bakır  mangal o dönemin zevkinide bize yansıtan orijinal eserlerdir.DSC 8531

Salon genel görünümü

: