Edebiyat-ı Cedide Bölümü

          1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile başlayan yenileşme hareketi edebiyatımızda batı tarzı edebi eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. İlk dönem Tanzimat edebiyatında Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa, İkinci dönem Tanzimat edebiyatında ise; Abdülhak Hamit Tarhan ve Recaizade Mahmut Ekrem önemli rol oynamışlardır. Bir süre durağan bir seyir izleyen edebiyatımız; 1896 yılında Recaizade Mahmut Ekrem’in Servet-i Fünun Dergisi'nin sahibi Ahmet İhsan ile Tevfik Fikret’i tanıştırması ardından; Tevfik Fikret Servet-i Fünun Dergisi yazı işleri müdürlüğüne getirilmiş ve bu sayede edebiyatımız yeni bir ivme kazanmıştır. Edebiyatımızda "Edebiyat-ı Cedide" akımı olarak anılan bu dönem batı tarzı eserlerin yoğun olarak ortaya konduğu bir dönemdir. Çoğunlukla Fransız parnasizim akımından etkilen bu topluluk, dönemin baskıcı rejiminden dolayı siyasi konulara eğilmemiş genellikle; aşk, doğa, aile hayatı ve gündelik hayat gibi konuları şiir ve romanda ön planda tutulmuştur. Şiirde konu bütünlüğü sağlanmıştır, kafiye kulak içindir, sone, terza-rima gibi batı tarzı yenilikler ilk kez bu dönemde görülür. Romanda ise; betimlemeler gözleme dayalıdır ve nesneldir. Roman tekniği sağlamdır. Konular genelde yazarların yaşadıkları alanda yani İstanbul ve çevresinde gelişmiştir.

 

          Edebiyat-ı Cedide akımının başlıca temsilcileri; Tevfik Fikret, Halit Ziya, Cenab Şahabettin, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit, Hüseyin Siyret, Hüseyin Suad, Ali Ekrem, Süleyman Nazif, Süleyman Nesib, Faik Ali, Celal Sahir…

 

          1901 yılına kadar Servet-i Fünun dergisi etrafında gelişim gösteren Edebiyat-ı Cedide akımı Hüseyin Cahit Yalçın’ın Fransızcadan çevirdiği “Hukuk ve Edebiyat” makalesi II. Abdülhamit tarafından kışkırtıcı bulunmuş ardından Servet-i Fünun Dergisinin kapatılması ile Edebiyat-ı Cedide akımı sona ermiştir.

 

          Edebiyat-ı Cedide akımının sona ermesinin ardından Fikret edebiyatçı dostlarını Aşiyan’da konuk etmiştir. Tevfik Fikret’in dinleme odası olarak kullandığı bu bölüm Fikret’in edebiyatçı dostlarına ayrılmıştır. Odada Tevfik Fikret’in edebiyatçı dostlarının fotoğraflarının yanı sıra Galatasaray Lisesi’nden edebiyat öğretmeni Recaizade Mahmut Ekrem’in son halife Abdülmecit Efendi tarafından yapılmış yağlıboya tablosu sergilenmektedir.

: