Yazıtlı Kaya

 

KİTABE

Ey taş, seney kitabe-i jengin-i kün-fekân,
Bir ser-şikeste heykel-i Bül-hev’li andıran
Vaz’ınla seyr-i hilkat edersin, pür-iştibâh,
Ettin mi bâri sen o büyük sırrı iktinâh?
Sen bâri anladın mı, ey kalb-i zî –huzûr,
Hep taş yüreklerin neye âlemde şevk ü sûr?


YAZIT

Ey taş, ey varoluşun paslanmış yazıtı, sen,
Başı kırık bir Sfenks heykeline benzeyen
Duruşunla, yaradılışa bakarsın kuşkuyla,
Bari sen çözebildin mi o büyük sırrı?
Ey huzur içindeki yürek, sen bari anladın mı?
Niçin taş yürekler hep şen ve sevinçli dünyada?

“Tevfik Fikret”
Geçmişten gelen bütün şiirler : 1
Hazırlayan : ASIM BEZİRCİ

: